Energie & duurzaamheid

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. Begin 2008 heeft de gemeenteraad de nota “It kin oars, it moat oars” vastgesteld.
Het streven is dat alle nieuwe voorzieningen die in opdracht van de gemeente worden gebouwd of (geheel of grotendeels) door de gemeente worden gesubsidieerd, binnen tien jaar klimaatneutraal moeten zijn. Voor de kortere termijn streeft de gemeente ernaar om het energieverbruik van haar gebouwen te verminderen, onder anderen door het opzetten van een energiezorgsysteem en het onderzoeken van energiebesparingsmogelijkheden.

De gemeente wil de dorpshuizen inzicht geven in hun energieverbruik en in besparingsmogelijkheden. Daarom heeft de gemeente voor alle dorpshuizen een Maatwerkadvies (onderzoek naar energiebespraingsmogelijkheden) laten uitvoeren door adviesbureau W2N engineers. Tijdens de najaarsvergadering van de Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel in oktober2011zijn de rapporten uitgereikt aan de dorpshuisbesturen. Er is geen rapport opgesteld voor de dorpshuizen die naar verwachting binnen enkele jaren zullen verdwijnen in verband met de vorming van een multifunctioneel centrum (De Schalmeiin Hurdegaryp enDe Balstienin  Noardburgum), omdat dit geen rendement meer zal kunnen opleveren. 

De provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel stellen beide ca. € 80.000 beschikbaar voor investeringen in energiebesparingsmaatregelen.
Op maandagavond 20 februari heeft er een informatiebijeenkomst voor alle dorpshuizen plaatsgevonden in dorpshuis Suderfinne in Suwâld. Wethouder mevr. H. Rijpstra heeft de bijeenkomst geopend. Daarna heeft de heer F. Wiersum van W2N engineers uitgebreide informatie verstrekt over de rapporten. Begin maart zal een cursus plaatsvinden voor de beheerders of energiecoördinatoren van de dorpshuizen. Ook wordt er een energie-competitie opgezet voor de dorpshuizen. De gemeente stelt een extra bijdrage van € 500,- per dorpshuis beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen voor duorsumens.

Bestandsnaam Grootte Datum plaatsing
pdf-filePresentatievoorbestuur20febr.pdf1.787Kb 26/02/2012
pdf-filePresentatievoorbestuur24.pdf5.661Kb 28/03/2012
pdf-fileeindverslagoerein2011.pdf1.195Kb 18/04/2012Email facebook twitter LinkedIn Hyves