Gemeente

Een dorpshuis is het kloppend hart van een dorp; een ruimte voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, cultureel en recreatief terrein.

De gemeente Tytsjerksteradiel draagt de dorpshuizen een warm hart toe, als voorwaardenscheppende voorziening voor de leefbaarheid van de dorpen. Daarom levert de gemeente al jarenlang een bijdrage aan de instandhouding van de dorpshuizen.
De samenwerking tussen de dorpshuizen en de gemeente is beschreven in de Notitie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel  die in 2010 (PDF 74 Kb) is vastgesteld in overleg met de dorpshuisbesturen. In die notitie wordt de visie van het college en de raad over de functie en rol van de dorpshuizen uiteen gezet, en staan de afspraken tussen gemeente en dorpshuizen vermeld.

Wilt u gebruik maken van de faciliteiten van een dorpshuis? Neem dan rechtstreeks contact op met het dorpshuis in uw omgeving. Zie elders op deze website.

Voor commerciële activiteiten zijn de dorpshuizen aan regels gebonden. Voor niet-commerciële activiteiten bieden de dorpshuizen zoveel mogelijk ruimte aan initiatieven van dorpsbewoners die de leefbaarheid ten goede komen.

Voor vragen over dorpshuizen kunt u terecht bij verschillende medewerkers van de gemeente Tytsjerksteradiel. De verwijzingen staan hieronder vermeld.

Wethouder
De wethouder die het dorpshuisbeleid in haar portefeuille heeft, is mevrouw Houkje Rijpstra. Haar mailadres is HRijpstra@t-diel.nl 

Dorpshuisbeleid en Bouwkundig
Voor vragen over het dorpshuisbeleid kunt u contact opnemen met  Sytze van der Bijl
Zijn  mailadres is SvanderBijl@t-diel.nl  of met Dorpencoördinator Siemon van der Meulen gemeente@t-diel.nl

Groen en groenbeheer
Voor vragen over het groen en groenbeheer kunt u contact opnemen met Henk Oosterhuis. Zijn mail adres is: HOosterhuis@t-diel.nl
Tel: 0511-460947 of 06-53389141

Vergunningen
Voor het aanvragen van de Omgevingsvergunning (vroegere bouw/kap/uitrit vergunning),
kunt u terecht op de website www.Omgevingsloket.nl. Via die site kunt u digitaal een vergunning aanvragen. Tevens kunt u vragen stellen over bouwen, wonen en ruimtelijke ordening via het mailadres baliebw@t-diel.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Voor de volgende vergunningen kunt u contact opnemen met  Gerda van der Let van de afdeling Financiële en Juridische Zaken:
- het aanvragen van horeca vergunningen (zowel Drank- en horecavergunning als Horeca-exploitatievergunning)
- het aanvragen van ontheffing sluitingstijd dorpshuis (mag dorpshuis een avond langer open zijn)
- het aanvragen van live- of versterkte muziek (incidentele festiviteit in het kader van de 12-dagenregeling)
Haar mailadres is GvanderLet@t-diel.nl

 

Algemeen

Alle medewerkers van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn telefonisch bereikbaar via het centrale nummer 140511 (geen netnummer).

Voor allerlei verzoeken of informatie kunt u terecht op de gemeentelijke website www.t-diel.nl of via de mail info@t-diel.nl

Bestandsnaam Grootte Datum plaatsing
pdf-fileNotitie-Dorpshuizen-Tytsjerksteradiel-2010.pdf74Kb 01/03/2012
pdf-fileformulier afwijkend sluitingstijdstip.pdf115Kb 16/03/2012
pdf-fileformulier Drank- en Horeca B - 2012.pdf21Kb 16/03/2012
pdf-fileformulier horeca-exploitatie.pdf134Kb 16/03/2012
pdf-fileformulier incidentele festiviteit 12-13.pdf57Kb 16/03/2012
doc-fileRoulatieschema bestuur SFDT.doc50Kb 18/04/2013
pdf-fileuitnodiging.pdf620Kb 05/03/2014
pdf-fileBrandnorm JEWEL.pdf579Kb 16/10/2015
docx-fileverklaring Omtrent Gedrag.docx16Kb 16/10/2015Email facebook twitter LinkedIn Hyves