Algemeen & Bestuur

De Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel is een overkoepelend orgaan, waarin de afzonderlijke  dorpshuizen vertegenwoordigd zijn. De  SFDT treedt op als vertegenwoordiger van de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel.

De gemeente  verstrekt een jaarlijkse subsidie voor het in stand houden van de aangesloten dorpshuizen. Deze subsidie bestaat uit bekostiging van groot onderhoud en een bijdrage voor basisvoorzieningen.

De stichting is officieel opgericht op 29-2-1996 (notariële akte) daarvoor bestond al de commissie van samenwerkende dorpshuizen in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Het bestuur van de SFDT wordt gevormd door drie personen te leveren door de aangesloten  dorpshuizen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheren en verdelen van de gemeentelijke subsidie.

Penningmeester
Anneke Pronk
tel:0511 521549
mobiel:

Voorzitter
Anneke Groen
tel:06 15026992
mobiel:06 15026992

Secretaris
Bert van der Veen
tel:06 22739039
mobiel:06 22739039Email facebook twitter LinkedIn Hyves